Πόσο επικίνδυνη είναι η περικαρδίτιδα

Πόσο επικίνδυνη είναι η περικαρδίτιδα

Το περικάρδιο είναι ένας υμένας με δύο πέταλα που περιβάλλει και προστατεύει την καρδιά. Η προστασία του συνίσταται σε προστασία από τις κακώσεις του θώρακα (π.χ. ατυχήματα) και από την επέκταση των λοιμώξεων των πνευμόνων που βρίσκονται σε επαφή με την καρδιά. Όμως το ίδιο το περικάρδιο μπορεί να προσβληθεί συνηθέστερα από ιούς ή…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ