Αυστραλοί μαζεύουν ελιές με την πιο εκπληκτική πατέντα

Αυστραλοί μαζεύουν ελιές με την πιο εκπληκτική πατέντα

Το μάζεμα της ελιάς είναι μία ιεροτελεστία χιλιάδων ετών στην Ελλάδα και ευρύτερα στις μεσογειακές χώρες. Η συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία οι γεωργοί συλλέγουν τον πολύτιμο καρπό της γης τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ίδια την τοπική κοινωνία και των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Οι ελιές είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ