Τρόποι που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον HPV!!!

Τρόποι που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον HPV!!!

Ο HPV (Human Papilloma Virus) θεωρείται ένας από τις πιο κοινούς ιούς, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπολογίζεται ότι θα έρθει σε επαφή με κάποιον από τους πολλαπλούς του τύπους. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, ενώ αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι σε ιατρεία Παθολογίας Τραχήλου σε μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα στην Ελλάδα ως και…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ