Σωτήρια η μέγιστη δοσολογία στατίνης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Σωτήρια η μέγιστη δοσολογία στατίνης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τη μελέτη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES, το alirocumab μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και συσχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό θανάτων. Η μελέτη ODYSSEY OUTCOMES πέτυχε το πρωτεύον τελικό σημείο, καταδεικνύοντας ότι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου στους οποίους προστέθηκε alirocumab στη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης, παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο αριθμό μείζονων…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ