Όροι και προϋποθέσεις για το Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου

Όροι και προϋποθέσεις για το Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου

Σε διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Εργασίας, την Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίζεται νέο σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ και οι υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων, αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν την οικονομική κατάσταση του υποψήφιου, έτσι ώστε να κάνουν δεκτή ή να απορρίψουν την αίτησή του. Η…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ