Διεθνείς ιστοχώροι σχετικοί με την γεωργία και τα Βιολογικά προϊόντα

http://www.ifoam.org/ Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας – International Federation of Organic Agriculture Movements

http://www.fao.org/ Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας – Food and Agriculture Organization (FAO)

http://www.wto.org/ Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – World Trade Organization (WTO)

http://www.internationaloliveoil.org/ Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου – International Olive Oil Organization (IOOC)