Ιστοχώροι για την γεωργία και τα βιολογικά Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://ww2.defra.gov.uk/ Υπουργείο Γεωργίας Μεγάλης Βρετανίας -Αγγλίας – Ministry of Agriculture United Kingdom

http://www.lebensministerium.at/ Υπουργείο Γεωργίας Αυστρίας – Ministry of Agriculture Austria

http://www.afsca.be/ Υπουργείο Γεωργίας Βελγίου – Ministry of Agriculture Belgium

http://www.moa.gov.cy/ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & περιβάλλοντος Κύπρου – Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment Cyprus

http://eagri.cz/ Υπουργείο Γεωργίας, Τσεχικής Δημοκρατίας – Ministry of Agriculture of the Czech Republic

http://www.fvm.dk/ Υπουργείο Γεωργίας Δανίας – Ministry of Agriculture Denmark

http://www.agri.ee/ Υπουργείο Γεωργίας Εσθονίας – Ministry of Agriculture Estonian

http://www.bmelv.de/ Υπουργείο Γεωργίας Γερμανίας – Ministry of Agriculture Germany

http://www.mmm.fi/ Υπουργείο Γεωργίας & δασών Φιλανδίας – Ministry of Agriculture and Forestry of Finland

http://agriculture.gouv.fr/ Υπουργείο Γεωργίας Γαλλίας – Ministry of Agriculture France

http://www.fvm.hu/ Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης Ουγγαρίας – Hungary Ministry of Agriculture and Rural Development

http://www.agriculture.gov.ie/ Υπουργείο Γεωργίας & τροφίμων Ιρλανδίας – Ministry of Agriculture and Food of Ireland

http://www.politicheagricole.it/ Υπουργείο Γεωργίας Ιταλίας – Ministry of Agriculture Italy

http://www.marm.es/ Υπουργείο Γεωργίας Ισπανίας – Ministry of Agriculture Spain

http://www.zm.gov.lv/ Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Λετονίας – Ministry of Agriculture Republic of Latvia

http://www.zum.lt/ Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

– The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

http://www.mrra.gov.mt/ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & περιβάλλοντος Μάλτας – Ministry for Rural Affairs and the Environment of Malta

http://www.minlnv.nl/ Υπουργείο Γεωργίας Ολλανδίας – Ministry of Agriculture Netherlands

http://www.minrol.gov.pl/ – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Πολωνίας – Ministry of Agriculture and Rural Development of Poland

http://portal.min-agricultura.pt/ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Πορτογαλλίας – Ministry of Agriculture Portugal

http://portal.min-agricultura.pt/ Υπουργείο Γεωργίας Ρουμανίας – Ministry of Agriculture of Rumania

http://www.mpsr.sk/ Υπουργείο Γεωργίας Δημοκρατίας Σλοβακίας – Ministry of Agriculture of the Slovak Republic

http://www.mkgp.gov.si/ Υπουργείο Γεωργίας, Δασών & τροφίμων Σλοβενίας – Ministry of Agriculture, Forestry and Food of Slovenia

http://www.sweden.gov.se/ Υπουργείο Γεωργίας Σουηδίας – Ministry of Agriculture Sweden